Městské lesy Hradec Králové

Naši lesní pedagogiku podporuje Královéhradecký kraj

18. 12. 2023

Děkujeme Královéhradeckému kraji, že poskytl finanční prostředky ve výši 62 000 Kč na podporu vzdělávání mládeže formou lesní pedagogiky z projektu Podpora projektů z oblasti EVVO.

Naše společnost se dlouhodobě věnuje lesni pedagogice - vzdělávání "o lese v lese". Jedná se o vzdělávací programy pro širokou škálu klientů, od dětí v mateřských školách po seniory, včetně speciálních programů pro hendikepované. Věnujeme se různorodým tématům - přírodě, lesnictví, dřevařství, myslivosti, klimatickým otázkám, ochraně přírody apod.

Díky projektu podpořeném Královéhradeckým krajem jsme pořídili nové pomůcky, zakoupili drobné upomínkové předměty účastníkům programů a částečně pokryli personální náklady. Děkujeme.