Městské lesy Hradec Králové

Nebezpečí požárů

30. 4. 2021

Slunce + vítr + nedostatek deště + suché listí a tráva = riziko požárů

Ač se to možná mnohým nezdá, jarní období je v našich lesích nejrizikovějším z hlediska vzniku lesního požáru. Kombinace slunných dní bez deště a silného větru, který vysušuje starou trávu a listí z loňského podzimu, přímo nahrává vzniku požáru.

Chovejte se odpovědně a vyvarujte se manipulaci s ohněm mimo vyhrazená ohniště!

Upozorňujeme: Dle § 20, odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb. je v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně, tábořit mimo vyhrazená místa a odhazovat hořící nebo doutnající předměty.

Ohniště v městských lesích naleznete zde:
• u rybníka Češík
• u plechové garáže (leč 45)
• u Rytířského hradiště
• u rybníka Kříž (2 ks)
• u rybníka Biřičky (2 ks)
• u rybníka Cesta myslivců
• U Pěti ježků
• u Mazurovy chalupy
• u rybníka Šanovec
• u lesní cesty Hradečnice nedaleko od posezení U Pěti ježků
• u rybníka Na Olšině
• u rybníka Výskyt
• v zatáčce asfaltového okruhu (cesta Písečnice)

(poslední 4 uvedená jsou krytá ohniště v altánech vybavená pro větší bezpečnost lapačem jisker)

Jejich umístění bylo pečlivě zvoleno tak, aby nebezpečí vzniku požáru bylo co nejnižší, např. se v jeho blízkosti nacházel zdroj vody k hašení.