Městské lesy Hradec Králové

Nechceme mít z lesa smetiště! Napadlo Vás někdy, kolik je v lese odpadků?

11. 9. 2015

Naše společnost se, kromě lesnické činnosti (obnova a výchova porostů, prodej dříví apod.), doplňkově zabývá i rozvojem rekreačních funkcí příměstských lesů v okolí Hradce Králové. S větším množstvím návštěvníků ale také stoupá množství odpadků a nepořádku v lese. 

 

Napadlo Vás někdy, kolik je v lese odpadků?
Městské lesy HK ročně vydávají nemalé prostředky (cca 250 000 Kč) na úklid lesa ve své správě. Na turisticky zajímavých místech jsou umístěny odpadkové koše, které se jednou týdně, v létě dokonce dvakrát týdně, vyvážejí. Platíme pracovníka, který každý pátek sbírá odpadky hlavně podél cest, objíždí krytá i nekrytá ohniště, vybírá popel a sbírá odpadky v okolí altánů, na Rytířském Hradišti i jinde. Každých 14 dní vyvezeme z lesa jeden plný kontejner!


Když odhazujete na zem papírek, zkuste se zamyslet, co všechno by se dalo koupit za čtvrt milionu korun. Mohli bychom třeba nakoupit více jak 56 000 sazenic dubu nebo 30 000 sazenic jedle, provést údržbu poloviny lesních cest, postavit další altán s ohništěm nebo malé hřiště pro děti.