Městské lesy Hradec Králové

"Nezachraňujte" mláďata lesní zvěře

24. 5. 2019

Osamocená mláďata v přírodě nejsou opuštěná, nepotřebují Vaši pomoc!

Jsou zvyklá na chladno i déšť.

Nesahejte na ně, neodnášejte je z lesa, nechte přírodu, aby si sama poradila.

Vámi "zachráněné" mládě odsoudíte k smrti bez matky nebo životu v zajetí.