Městské lesy Hradec Králové

OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK: Zákaz rozdělávání ohňů

10. 7. 2023

Z důvodu déletrvajícího období bez dešťových srážek v kombinaci s mimořádně teplým a suchým počasím vyhlašuje hejtman Královéhradeckého kraje OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 2, § 3 odst. 2) nařízení kraje se nařizuje dodržování přílohy č. 1 nařízení kraje a zakazuje se:

1. kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku,
2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,
3. táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,
4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
5. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami,
6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
7. vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká motorových vozidel, která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích, a vozidel vlastníků nemovitostí umístěných na lesních pozemcích).

Rozdělávání ohňů v našich lesích je možné pouze v krytých altánech, které jsou vybaveny lapači jisker.