Městské lesy Hradec Králové

OPRAVA BIŘIČKY – POZOR STAVBA!

10. 3. 2015

V tomto týdnu započnou práce na opravě požeráku rybníka Biřička z roku 1937. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při průchodu stavbou, bude se zde pohybovat těžká technika.

 

Požerák, nebo také kbel či stáčidlo, je vypouštěcí zařízení, díky kterému je možné udržovat stálou hladinu vody nebo rybník zcela vypustit. Jedná se o svislou šachtu umístěnou v blízkosti hráze. Šachta je uvnitř rozdělena na dvě části pomocí zásuvných dřevěných prkének (tzv. hradítka či dluže) poskládaných nad sebe do výšky, která odpovídá požadované výšce hladiny rybníka. Voda se do požeráku dostává otvorem u dna do první části a přepadá přes prkénka do druhé, odkud odtéká výpustným potrubím skrz hráz. Odebíráním nebo přidáváním vnitřních prkének se reguluje množství vody v rybníce.