Městské lesy Hradec Králové

Poděkování Nové Akropolis za úklid okolí rybníka Biřička

2. 10. 2022

Během deštivého svátečního dopoledne 28. září proběhl tradiční úklid okolí rybníka Biřičky.

Dobrovolníci v dešti sesbírali a vytřídili 20 pytlů odpadu (plastů, skla, kovu a směsného odpadu). Shromáždili celkem 188 kg odpadu (137 kg směsný odpad, 12 kg kov, 12 kg plast, 24 kg sklo, 3 kg elektro). Vytříděný odpad zavezli rovnou do kontejnerů a o směsný jsme s epostarali my. Zúčastnilo se 20 dospělých a 20 dětí.
Mezi letošními zvláštními nálezy byl například rozpůlený paddleboard a kovová židle.
Letos se poprvé zúčastnili hradečtí vodáci z Klubu dětí a mládeže Hradec Králové, kteří vyčistili samotný rybník.

Tato úklidová akce se konákaždoročně na jaře (po čarodějnicích 1.5.) a na podzim (28.9.). Velmi děkujeme všem za pomoc a především nové Akropolis za organizaci.


Příští úklid Biřičky se plánujeme na 1. května 2023. Přijďte také pomoci!