Městské lesy Hradec Králové

Poděkování organizaci Nová Akropolis

7. 5. 2019

Velmi děkujeme organizaci Nová Akropolis Hradec Králové, která zorganizovala v rámci akce Ukliďme Česko úklid okolí rybníka Biřičky v Novém Hradci Králové, včetně přilehlého lesa.

Přírodě přišlo pomoci dvacet dobrovolníků, kteří nasbírali 20 pytlů odpadků.

Za les i jeho obyvatele DĚKUJEME!