Městské lesy Hradec Králové

Podpora Dne s myslivci

10. 12. 2021

Královéhradecký kraj poskytl finanční prostředky ve výši 70 000 Kč na projekt pořádání akce Den s myslivci 2021 s cílem podpořit vzdělávací a osvětovou činnost v oblasti myslivosti a ochrany přírody a krajiny.

Děkujeme!

Č. smlouvy: 21RGI02-0233