Městské lesy Hradec Králové

Podpora hnízdění dutinových ptáků a netopýrů na území Městských lesů Hradce Králové v roce 2014

9. 3. 2015

Možná jste si při procházce v našich lesích všimli ptačích budek, které jsou opatřeny čísly. Jedná se o projekt, který zde od roku 2009 realizuje pan Miroslav Dusík s podporou města Hradce Králové a společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

 

Budky pomáhají zvýšit druhovou pestrost i početnost ptáků a jiných živočichů v lese. Současné lesy v České republice neposkytují dostatečné množství přirozených dutin pro všechny dutinové živočichy. Z tvrdého soupeření o tato důležitá místa k přežívání i rozmnožování vychází úspěšně pouze malá část druhů. Řada z nich se tak z lesního prostředí i z okolní krajiny vytrácí, a to dokonce i při nadbytku dostupné potravy.

 

V rámci projektu je v městských lesích umístěno 1 333 ptačích a 53 netopýřích budek a každoročně se jejich počet zvyšuje. Nejedná se však pouze o umístění, ale také pravidelnou péči o ně. Každý rok probíhá kontrola a údržba hnízdních budek pro dutinové druhy ptactva i netopýrů. V průběhu kontroly jsou všechny budky vyčištěny, podle potřeby opraveny a připraveny na hnízdní sezonu.

 

Díky každoroční kontrole budek víme, kolik z nich je obsazeno a dokonce i jakými druhy ptactva/hmyzu/savců. Počet obsazených budek se každoročně zvyšuje, což dokazuje prospěšnost rozmisťování budek v krajině.

 

Pro les a lesníky je zvyšování množství ptáků a netopýrů velmi důležité, neboť velká část z nich se živí hmyzem, čímž likvidují škůdce lesních dřevin. Jedná se tedy o formu preventivní biologické ochrany lesních porostů především proti listožravým hmyzím škůdcům. 

 

Městské lesy Hradec Králové a.s. děkují panu Miroslavu Dusíkovi za skvělou práci prospěšnou nejen pro dutinové živočichy, ale pro celý les.