Městské lesy Hradec Králové

Podřezem smrků se snažíme zpomalit odumírání borových porostů

8. 3. 2019

Sucho trápí téměř celou Českou republiku, naše lesy nevyjímaje. U nás nejvíce trpí dospělé borovice lesní na chudých stanovištích s podrostem smrků. Borovice totiž mají většinu kořenů tak hluboko, že se k nim vláha z nízkých dešťových srážek nedostane. Na povrch půdy v lese sice spadne téměř 84 % srážek volné plochy (zbytek se zachytí v korunách stromů), když ale prší málo, vodu vyčerpají stromy v podrostu. Především smrk, který má povrchový kořenový systém. Další vodu spotřebuje podrost keříků (borůvčí), bylin a mechů. Jak žíznivě dokáží stromy využít vodu v půdě, ukazuje to, že za dva poslední roky se do hloubky 70 cm pod povrch dostalo méně než 3 % srážkové vody.

Na základě těchto údajů, které byly zjištěny díky projektu VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, přistoupili naši lesníci k jinému způsobu péče o tyto porosty. Smrky v podrostu se podřežou a štěpkují přímo na ploše. Tím borovici odebereme významného konkurenta a obohatíme půdu o zdroj živin. Listnaté stromy, většinou duby, ponecháme, jejich pravidelný opad pomáhá navracet živiny zpět do půdy.

Těmito opatřeními se snažíme zastavit, nebo alespoň zpomalit usychání borovic na chudých písčitých půdách. Výhodou metody je i snadnější a ekonomicky výhodnější těžba zbylého borového lesa a příslib vyšší kvality vytěžené hmoty, neboť, jak vyplývá z dalšího zjištění výzkumníků, borovice se za odstranění konkurenčního smrku dokáže v srážkově chudých letech odměnit zvýšeným tloušťkovým přírůstem.

Zdroj:
O. Špulák, D. Kacálek, J. Leugner. Hydrické poměry na stanovišti chudého boru – založení experimentu a první výsledky. Proceedings of Central European Silviculture. 2018.

Bílek L. et al.: Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách České republiky. Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu NAZV QJ1520037. 2018