Městské lesy Hradec Králové

Poprvé v historii probíhá v městských lesích sociologický průzkum

29. 6. 2016

v hradeckých městských lesích probíhá za pomoci studentů katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové sociologický průzkum. Šetření začalo v květnu letošního roku a dokončeno bude zhruba za rok. Získané údaje pomohou lesníkům zjistit řadu užitečných údajů, které rozklíčují, jak atraktivním rekreačním zázemím jsou pro návštěvníky hradecké městské lesy. Podobný průzkum v historii městských lesů nikdy neprobíhal.

Sociologické šetření bude probíhat vždy jeden den v měsíci, kdy se budou monitorovat všechny významné vstupy do městských lesů.„Studenti budou zjišťovat například jaká je průměrná návštěvnost městských lesů, a to během jednotlivých měsíců, zohledňovány budou také pracovní dny i víkendy. Z celkových údajů také určíme strukturu návštěvnosti rozdělenou na chodce, běžce, bruslaře a cyklisty,“ popsal průběh sociologického průzkumu zástupce ředitele Městských lesů Hradec Králové Radek Jůza.

Během roku, kdy bude sociologický průzkum probíhat, budou návštěvníci lesů dostávat i dotazníky. „Údaje z těchto anonymně vyplněných dotazníků nám dokreslí další velmi důležité skutečnosti o návštěvnících příměstských lesů. Například za jakým účelem a jak často lidé lesy navštěvují, jakému typu lesa dávají přednost nebo odkud do městských lesů přijíždějí. Dotazníky obdrží lidé v místech, kde je větší koncentrace osob, v blízkosti bufetů, u rybníku Výskyt. Chtěl bych touto cestou poprosit veřejnost o ochotu spolupracovat na tomto projektu, protože tyto údaje jsou pro nás velmi cenné,“ uzavřel ředitel Městských lesů Milan Zerzán.

Městské lesy Hradec Králové už mají k dispozici první údaj ze sociologického průzkumu. Z něj vyplývá, že ve středu 18. května 2016 se v hradeckých městských lesích pohybovalo 2 500 lidí. Kompletní čísla celého sociologického šetření ale budou k dispozici až v červnu příštího roku.