Městské lesy Hradec Králové

POZOR NA BEZPEČNOST PŘI TĚŽBĚ V LESÍCH!

7. 1. 2019

Upozorňujeme návštěvníky, že pohyb v porostech, ve kterých probíhá těžba motorovou pilou nebo harvestorem, je zakázán!

V těchto dnech probíhá těžba harvestorem od rybníku Biřička k Roudničce. Jedná se o nahodilou těžbu borových a smrkových souší. Tyto je nutné z porostů odstranit kvůli hrozbě šíření podkorního hmyzu i z hlediska bezpečnosti – hrozí pád větví i celých stromů.

Prosíme návštěvníky lesa, aby dodržovali bezpečnou vzdálenost (alespoň dvojnásobná výška vzrostlého stromu) a nepřibližovali se ke stroji! Chráníte tím své zdraví.

Děkujeme.