Městské lesy Hradec Králové

POZOR na nebezpečí požárů

5. 6. 2023

Delší sucho výrazně zvýšilo nebezpečí požárů. Prosíme, abyste důrazně dodržovali lesní zákon, dle kterého je v lesích zakázáno rozdělávat oheň nebo s ním jakkoli manilupovat. Například kouření může být požárním rizikem!

Děkujeme!
Chcete-li si v přírodě opéct buřty, využijte naše bezpečná ohniště, která naleznete například u rybníků nebo v krytých altánech. Jsou vždy označena tabulkou "vyhrazené místo pro rozdělávání ohně".