Městské lesy Hradec Králové

POZOR!!! Nebezpečí požárů v lesích

12. 6. 2015

 

Slunečné dny, tropické teploty a sucho – ideální počasí pro návštěvu koupaliště, lesníci ale z něho příliš nadšeni nejsou. Nejenže mladé stromky trpí nedostatkem vody, ale za těchto podmínek velmi snadno vzplane lesní požár. Navíc hrozí bouřky z tepla a za krásných dnů se v lese pohybuje více návštěvníků, mnozí nedodržují lesní zákon a zapalují ohně nebo kouří, čímž se riziko zvyšuje. Dle § 20, odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb. je v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně, tábořit mimo vyhrazená místa a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Dodržujte, prosím, tato pravidla a pro opékání využívejte vyhrazených ohnišť a altánů vybavených lapači jisker, vyvarujte se jakékoli manipulace s otevřeným ohněm!

 

Děkujeme.