Městské lesy Hradec Králové

POZOR!!! Nebezpečí požárů v lesích

18. 4. 2019

Jarní období je z hlediska lesních požárů nejnebezpečnější. Suché loňské listí a tráva vysušené jarním sluncem velmi rychle vzplane, nebezpečí zvyšuje ostrý vítr, který oheň rozdmýchá a rozšíří do okolí. Letošní jaro je navíc srážkově velmi chudé.

Dle § 20, odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb. je v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně, tábořit mimo vyhrazená místa a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Dodržujte, prosím, tato pravidla a pro opékání využívejte vyhrazených ohnišť a altánů vybavených lapači jisker, vyvarujte se jakékoli manipulace s otevřeným ohněm!

Děkujeme.