Městské lesy Hradec Králové

Práce na lesní tělocvičně začaly

30. 3. 2018

Na ploše, která se nachází hned naproti cyklozastávky U Pytláka, pokáceli naši lesníci staré borovice, které byly z velké části poškozeny hnilobu způsobující houbou ohňovcem. Na ploše byly ponechány duby, které se brzy zazelenají, jejich koruny se díky většímu oslunění zahustí a nad lesní tělocvičnou bude příjemný stín.

Z plochy byly odstraněny těžební zbytky (větve, stromové vršky apod.). Teď bude následovat odstranění pařezů, které by překážely cvičícím prvkům, a vyhloubení cca 30 cm hlubokých výkopů, do kterých se nainstalují jednotlivé prvky. Jejich opětovným zasypáním vzniknou bezpečné dopadové plochy.

Zacvičit si budete moci na začátku května.