Městské lesy Hradec Králové

Práce okolo hájovny U Dvou šraňků

2. 9. 2016

Od počátku léta průběžně probíhají úklidové práce na pozemcích okolo hájovny U Dvou šraňků. Naše společnost v části zahrady, donedávna spravované nájemníkem panem Vojtěchem, především odstraňuje drobné stavby (králíkárny, kůlny, plot apod.) postavené bez nutných povolení. Odvézt je potřeba také starý šrot a další odpad, který znemožňuje „pohodlnou“ údržbu zahrady a okolí. Pozemek je nutno nejprve vyčisti ručně, aby nedošlo k poškození sekačky. Odvezeno bylo již pět velkých kontejnerů, další budou následovat.

Osud objektu prozatím není znám. Vše záleží na probíhajícím dědickém řízení a rozhodnutí rady města. Zásadní bude také posouzení objektu statikem.