Městské lesy Hradec Králové

Přeměna topolu u Mazurových chalup v torzo

29. 1. 2015

Až půjdete okolo Mazurových chalup, možná si povšimnete několik metrů vysokého kmene bez větví na místě, kde stával mohutný topol. V souladu s požadavky orgánu ochrany přírody dnes proběhla přeměna tohoto starého topolu na torzo, které by mělo tvořit vhodné podmínky pro vzácné druhy hmyzu. Větve byly odstraněny kvůli bezpečnosti, neboť strom stojí hned u cesty na trase pohádkové stezky.

 

Podívejte se, jak práce zkušeného stromolezce probíhaly …