Městské lesy Hradec Králové

PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT "Rozšíření potravní nabídky pro lesní faunu"

3. 2. 2020

Město Hradec Králové ze svého rozpočtu na péči o životní prostředí města a ekologické projekty na rok 2019 přispělo na úhradu nákladů za výsadbu ovocných dřevin, které rozšíří potravní nabídku pro lesní faunu (zvěř) a to částkou 25 000 Kč. Vysázeny byly třešně, hrušně a jabloně, jejichž plody zpestří jídelníček lesní zvěře a (především v době květu) esteticky obohatí městské lesy.

Děkujeme.