Městské lesy Hradec Králové

Ropuchy mají období pářen

17. 4. 2018

Ropucha obecná je převážně noční tvor, který tráví většinu života na souši. Ve vodě je pouze na jaře v době páření a kladení vajíček. Kvůli rozmnožování ropuchy migrují na místa, kde se narodily.

Nejprve se objevují na místech rozmnožování samci, o několik dní později přicházejí samice. Samci lákají samice hlasovými projevy. Pokud samec drží vhodnou samici, snaží se ostatní dotěrné samce odehnat pomocí kopanců. Někdy se však stává, že na jednu samici se přichytí i několik samců najednou a ta může takto utonout.

Po spáření samice klade párový rosolovitý řetězec (šňůru) dlouhý 2-5 m a široký 4-8 mm, který může obsahovat až 8000 černých vajíček

Rozmnožovací instinkt samců ropuch obecných je velmi silný a tak dochází často k mylným úchopům. Většinou se samci přichytávají na vše, co se pohybuje – ostatní obojživelníky, nemocné ryby či vodní savce, hady, mrtvá zvířata pohupující se na vodní hladině, různé plovoucí předměty, na kořenu stromu či větvi.

Foto: Jan Lenhart, Na Olšině.