Městské lesy Hradec Králové

Rybník Jáma je přes zimu vypuštěn. Podporujeme biodiverzitu, pomáháme obojživelníkům

1. 3. 2023

Rybník Jáma v přírodní památce Na Plachtě je vypuštěn a zůstane tak do konce zimy. Důvodem je přemnožení nepůvodní střevličky východní a sumečka amerického.

Sumeček americký má obojživelníky přímo ve svém jídelníčku. Střevlička východní je navíc invazním druhem, který se velmi rychle přemnožuje a tím destabilizuje přirozený ekosystém rybníka. Pro obojživelníky, ale třeba také vážky, je pak takový rybník naprosto nevhodný k rozmnožování, protože téměř všechna vývojová stádia jsou zcela zlikvidována.
Oba výše zmíněné druhy se podílí na snižování populace domácích ohrožených druhů: mezi obojživelníky patří především žáby a čolci. Téměř všechny druhy jsou na seznamu chráněných druhů.
Při vypuštění rybníka byl proveden odlov stávající rybí osádky. Část ryb vylovili a odvezli pracovníci záchranné stanice divoké zvěře Jaro Jaroměř. Byly použity jako krmení pro hendikepované ptáky, o které se v záchranné stanici starají.