Městské lesy Hradec Králové

Rybník Jáma se „nahání“

26. 2. 2015

V úterý začalo napouštění, neboli nahánění, rybníka Jáma po třech měsících zimování. Na základě jednání s Agenturou ochrany přírody bylo rozhodnuto rybník zazimovat kvůli podpoře odčerpání živin z nádrže, což by mělo pomoci proti nadměrnému zarůstání vodní plochy rostlinami, především růžkatcem ostnitým.

 

Začátek napouštění byl zvolen v tomto období, aby byl rybník plně napuštěn ještě před začátkem rozmnožování obojživelníků. Jak rychle se tak stane, záleží na počasí v následujících měsících (dešťových srážkách), protože Jáma nemá stálý přítok, ale spíše charakter nebeského rybníka. Množství přitékající vody tak můžeme z části ovlivnit pouze upuštěním rybníka Kříž a to pouze v případě dostatečného množství vody v něm.

 

Pro ochranu přírody je rybník Jáma významný proto, že se nachází v PP Na Plachtě, která se řadí mezi evropsky významné lokality.