Městské lesy Hradec Králové

Silný vítr řádí i v městských lesích

1. 4. 2015

Za poslední dva dny spadlo v městských lesích následkem silného větru odhadem 1 500 metrů krychlových dříví. Jedná se o relativně malé množství, čísla se však mohou zvyšovat.

Problematický je hlavně nárazový vítr, který je schopen vyvrátit nebo zlomit i zdravý silný strom, bez ohledu na dřevinu. Část našich porostů je navíc stále oslabena po veliké kalamitě z roku 2012 – s tímto problémem se budeme potýkat ještě několik let.

 

Nejvíce nás trápí stromy spadlé přes cestu, které omezují průjezdnost lesa, a poničené oplocenky, které tak ztrácí svou funkci ochrany malých stromků proti okusu zvěří. Tyto stromy jsou proto první, které se zpracovávají. Teprve poté přijde řada na vývraty a zlomy v porostech.

 

Mnoho stromů není a nemůže být prozatím zpracováno, neboť vítr je stále silný a hrozí tak veliké nebezpečí pro těžaře, kteří by stromy káceli. To se týká i porostů podél asfaltového okruhu – nepodceňujte riziko pádu stromů a v těchto dnech omezte pohyb po lese!