Městské lesy Hradec Králové

Smíšené hlídky lesníků a strážníků budou působit v Bělči

3. 4. 2012

Na oficiálních webových stránkách města Hradec Králové o nás dnes vyšel článek týkající se působení smíšených hlídek lesníků a stážníků na území královéhradeckých příměstských lesů, tedy na území, které jako společnosti spravujeme. Více o těchto aktivitách se dozvíte níže ...

Text článku:

Ataky kriminálních živlů a nepřizpůsobivých sociálních skupin lidí na území příměstských lesů na bělečském území vedly lesníky k myšlence povolat na pomoc hradecké strážníky. Ti by měli zajistit veřejný pořádek v lesích v majetku města Hradec Králové, avšak na katastru území obce Běleč nad Orlicí. Smíšené hlídky lesní stráže a městských strážníků se tak vzájemně doplňují a navazují na sebe ve svých kompetencích. S návrhem veřejnoprávní smlouvy souhlasili královéhradečtí radní a zbývá ji nyní nechat stvrdit i zastupiteli.

„Dispoziční umístění lesů nahrává k využití různými kriminálními živly a poskytuje útočiště i skupinám lidí s cílem páchat přestupky nebo trestné činy. Hradečnice je navíc zneužívána jako úniková cesta z města. Lesníci proto vítají možnou součinnost strážníků, neboť už dále nejsou schopni v rámci svých kompetencí zajistit ochranu majetku na celé ploše lesů sami,“ popisuje současný stav Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové.

Strážníci mohou sloužit pouze na katastrech území vymezených příslušnými platnými veřejnoprávními smlouvami. I když příměstské lesy pod správou městské organizace čítají zhruba čtyři tisíce hektarů, tak ne celá část se nachází na katastru území města Hradec Králové, kde mohou strážníci svou práci vykonávat.

„Strážníci s lesníky tak společnými hlídkami zajistí ochranu majetku a vymahatelnost zákazu některých činností v lese, zejména se pak zaměří na neoprávněné vjezdy motorových vozidel do lesa, na rozdělávání otevřených ohňů a táboření mimo vyhrazená místa, na znečišťování lesa odpady a odpadky, na krádeže dříví, vandalismus a nebo na parkování vozidel před závorami, což znemožňuje práci lesnímu provozu,“ vysvětluje budoucí způsob spolupráce Miroslav Hloušek, ředitel Městské policie Hradec Králové. Prozradil, že už smíšené hlídky při prvních pilotních službách úspěšně zasahovaly v lesích na katastru území Hradec Králové.

Hradečtí strážníci budou v duchu návrhu smlouvy, kterou by měli odsouhlasit ještě zastupitelé, přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku i v obci, a to pouze odchytem psů prostřednictvím speciálně vyškolených strážníků. Výnos z blokových pokut uložených na smlouvou vymezeném území obce Běleč nad Orlicí bude příjmem města Hradec Králové.

ZDROJ:

http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/smisene-hlidky-lesniku-a-strazniku-budou-pusobit-v-belci