Městské lesy Hradec Králové

Smíšené hlídky strážníků a lesníků střeží nové území

28. 6. 2012

Přísnější režim budou muset respektovat návštěvníci městských lesů, kteří svým bezohledným parkováním a vjížděním do porostu ztěžují lesníkům jejich práci. Striktní dodržování veřejného pořádku začne platit i pro vandaly a výtržníky. Na ty a jim podobné hříšníky si od července nově posvítí v lesích v majetku města Hradec Králové, ovšem v katastru Bělče nad Orlicí, smíšené hlídky lesníků a strážníků městské policie. 

V červenci totiž začne platit veřejnoprávní smlouva mezi městem Hradec Králové a obcí Běleč nad Orlicí, která opravňuje smíšené hlídky k zásahu i v lesním katastru této obce v případě narušování veřejného pořádku. Nejčastějším prohřeškem zde bývá špatné parkování vozidel návštěvníků lesa, kteří parkují před závorami a znemožňují průjezd lesní správě. „Pracovní technika nutná pro práci v lese pak nemá šanci se v úzkém průjezdním profilu cesty otočit a hrozí poškození vozů návštěvníků a následně nepříjemnosti,“ hodnotí dosavadní zkušenosti Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové. V letních měsících začínají do lesů přijíždět sběrači borůvek a následně i houbaři. Právě na ně však vedení městské organizace myslelo a vytvořilo jim v prostoru bělečského katastru dvě nové odstavné plochy pro několik desítek aut poblíž silnice mezi Krňovicemi a Bělečkem. „Nabízíme tím návštěvníkům našich lesů legální možnost parkování, kde jim nebude hrozit žádný postih. Navíc zde mají i určité zázemí s odpadkovými koši. Nově budeme nekompromisní a špatně parkující vozidla budeme společně se strážníky postihovat,“ vysvětluje Milan Zerzán. Lesníci jednoznačně vítají součinnost strážníků, protože už dále nebyli schopni v rámci svých kompetencí zajistit ochranu majetku na celé ploše lesů sami.

Strážníci už mají zkušenosti se smíšenými hlídkami lesníků na královéhradeckém katastru v lesních lokalitách. „Vítáme možnost zajistit společně s lesníky ochranu městského majetku a případně monitorovat chování vandalů či neukázněných řidičů i na dalším území našich lesů,“ kvituje budoucí způsob spolupráce Miroslav Hloušek, ředitel Městské policie Hradec Králové. Sám z pozice cyklisty často v lesích potkává vozy, které se tam nacházejí neoprávněně. „Bez platného povolení je vjezd automobilům do městských lesů zakázán,“ dodává.
Městští strážníci mohou sloužit pouze na katastrech území vymezených příslušnými platnými veřejnoprávními smlouvami. I když příměstské lesy pod správou městské organizace čítají zhruba čtyři tisíce hektarů, tak jen část se nachází na katastru území města Hradec Králové, kde mohou strážníci svou práci vykonávat.

ZDROJ:

http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/smisene-hlidky-strazniku-a-lesniku-strezi-nove-uzemi