Městské lesy Hradec Králové

Strážci lesa jsou nyní dobře vidět

25. 11. 2011

Navštěvujete lesy v okolí města? Víte, jak vypadají vozidla Městských lesů Hradec Králové, které mají oprávnění se pohybovat po lesních stezkách a dohlížet na městský majetek a pořádek v lese? Problémy s identifikací svých vozů a respekt veřejnosti z kontroly od projíždějící hlídky trápí společnost Městské lesy Hradec Králové řadu let. Nyní přichází s řešením. Od nových reflexních polepů aut si slibuje lepší viditelnost a identifikaci.

„V rámci prováděných změn a aplikace nového loga jsme se rozhodli spojit letitý problém, kdy naše vozy návštěvníci v lese neidentifikovali a lesní hlídku tak mnohdy ani nezaznamenali. Nový polep
je větší a podstatně výraznější díky zvoleným reflexním prvkům. Naše práce je služba lidem. Byli bychom rádi, kdyby se naučili naše zaměstnance aktivně zastavovat a upozorňovat je na nevhodné chování jiných návštěvníků nebo jim například nahlásili vzniklou bariéru na lesní cestě. Našla by se určitě řada dalších příležitostí, kdy je potřeba, aby strážce lesa zasáhl a zjednal nápravu,“
uvedl Milan Zerzán, ředitel akciové společnosti Městské lesy Hradec Králové.

„Práce ochránců lesa navazuje na tradici vybudovanou již ve 30. letech minulého století, kdy lesníci byli rovněž i strážníky, kteří dohlíželi na dodržování patřičných zákonů. Náplní zaměstnanců Městských lesů Hradec Králové není jen celoroční práce o les a zvěř, ale i ochrana majetku, zabezpečení pořádku a zamezení nezákonným a neslučitelným činnostem s funkcí lesa“, řekl Martin Soukup, náměstek primátora pro majetek a městské organizace.

Kromě nového reflexního polepu chystají Městské lesy Hradec Králové na příští rok řadu dalších aktivit, kterými by se chtěli ještě více přiblížit veřejnosti. „Zajímá nás názor veřejnosti na činnost
a služby, které v současné době lidem nabízíme, a proto jsme se rozhodli ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a s Univerzitou Hradec Králové připravit dotazník k naší současné nabídce vybavení, čistotě lesa nebo například chování lesníků,“
doplnil Milan Zerzán.

Mezi nejčastější prohřešky návštěvníků patří podle jeho strážců například jízda na koni mimo vyznačené trasy, jízda se čtyřkolkami nebo odhazování odpadků mimo koše. Veškeré aktivity, které nejsou slučitelné s funkcí lesa, jsou uvedeny na informačních panelech umístěných u vstupů do lesa.