Městské lesy Hradec Králové

Sucho sužuje i příměstské lesy, riziko případných požárů stoupá

23. 7. 2013

Hradec Králové, 22. července 2013


Sucho sužuje i příměstské lesy, riziko případných požárů stoupá

Výrazné sucho, které trápí posledních několik týdnů celou republiku, začalo trápit i královéhradecké městské lesy, jež se potýkaly ještě před měsícem kvůli vydatným dešťům s podmáčeným povrchem a zaplavenými komunikacemi kolem rybníků Výskyt a Šanovec. Teď, o měsíc později, však lesy už naopak zase ohrožuje sucho. Návštěvníci by proto měli dbát bezpečnosti a být obezřetní a vyvarovat se jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm.

Obyčejné odhození nedopalku cigarety v lesích může mít v těchto dnech fatální následky. Právě s ohledem na tuto skutečnost by měli být návštěvníci, cyklisté či chodci v lesích obezřetní. Zvýšená pozornost je na místě i v lokalitách, kde jsou krytá ohniště, na kterých je rozdělávání ohňů povoleno. „Stačí jiskra, která nedopatřením přeskočí na suchou trávu v blízkosti tohoto altánu a je to velký problém. Už sám o sobě průjezd hasičů lesními cestami, které procházejí rekonstrukcí, by byl k požáru velice složitý a trval by déle,“ upozorňuje na možné následky ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán.

Městské lesy proto žádají o dodržování pravidel. Zejména je potřeba respektovat obecný zákaz kouření v lesním porostu, který platí na území celé republiky. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu určených, v krytých speciálně postavených ohništích, ale i tam je třeba mít na paměti, že lehkovážné neopatrné jednání může mít nepříjemné následky.Magdaléna Vlčková
tisková mluvčí MmHK
tel. 731 131 123
magdalena.vlckova@mmhk.cz