Městské lesy Hradec Králové

Těžba dřeva s sebou nese zvýšený provoz v městských lesích

21. 4. 2015

Menší auta s vleky, vrčící pily a obecně zvýšený provoz na lesních cestách je možné v těchto dnech sledovat v městských lesích. Jenom za první čtvrtletí tohoto roku společnost Městské lesy Hradec Králové vystavily přes dvě stovky povolenek. Možná se to nezdá, ale těžba dřeva občany povolená lesníky, tedy samovýroba, je promyšlený a uvážený proces, který ve výsledku kromě ozdravění lesů přináší i peníze, za něž lesníci a město budují altány, opravují cesty či hráze rybníků.

 

S přicházejícím jarem lesy opět zaplavuje větší množství návštěvníků, kteří se po lesních cestách pohybují nejen na kole, ale i pěšky. Právě oni by si měli s lesníky co nejvíce na užších cestách vycházet vstříc. S velkou pravděpodobností se tu totiž potkají s auty, která mají od městských lesů povolenku a přijíždějí právě kvůli regulované těžbě dříví. „Od ledna do března letošního roku jsme vydali 206 takových povolení k těžbě, přičemž každý, komu ho vystavíme, obdrží naprosto přesné instrukce k tomu, kde a které stromy může pokácet a jaká bezpečnostní opatření musí při těžbě, tedy samovýrobě, dodržet,“ vysvětluje ředitel městských lesů Milan Zerzán. Platná povolení pomáhají lesníkům kontrolovat v terénu i strážníci.

 

Se samovýrobou, která výrazně finančně posiluje rozpočet společnosti, přitom městské lesy přišly teprve nedávno. „Do roku 2012 jsme ročně utržili za samovýrobu jen asi 120 tis. Kč, o rok později, kdy jsme možnost těžby začali více podporovat, to už bylo okolo 400 tisíc Kč ročně. Letos za první čtvrtletí evidujeme 206 povolenek,“ vypočítává nadlesní Tomáš Jankovský. Kácení stromů však může probíhat i tam, kde se do budoucna s ohledem na uvolněný prostor plánuje nová výsadba. Lesníci uklidňují, že jde o řízený a promyšlený proces, který v žádném případě neberou na lehkou váhu. „Velice opatrně promýšlíme, který jednotlivý strom si můžeme dovolit pokácet a který ne. Máme pevně dané roční množství dřeva, které je možné maximálně vytěžit, a toho se držíme. Těžíme i menší množství, a to s ohledem na fakt, kolik dřeva ročně v lesích přiroste. To vše je plánováno tak, aby stromy nestárly a nestávaly se nebezpečnými, zároveň se tím dá šance mladým stromkům,“ upozorňuje Milan Zerzán. V létě se těžbou dřeva myslí i výchova nových zdravých a odolných porostů, tedy prořezávky a probírky, kde kromě tradiční těžby a přibližování společnost využívá nejmenší harvestorové technologie. Průměrný věk těžených stromů je 115 let.

 

Utržené peníze se ve formě rekonstrukcí a oprav vracejí zpět do lesů. Pokud by se samotěžbou Městské lesy Hradec Králové přestaly, musely by finanční prostředky pro budování nových cest i altánů, na opravu hrází a dalších nezbytností hledat jen těžko jinde. 

 

Magdaléna Vlčková

tisková mluvčí MmHK

tel. +420 495 707 412

magdalena.vlckova@mmhk.cz