Městské lesy Hradec Králové

Tip na výlet: Bývalá letecká střelnice

15. 5. 2015

Pan Hap nám zaslal krásné fotografie daňků a lesů, které pořídil poblíž bývalé letecké střelnice.

Děkujeme!

 

Bývalá letecká střelnice, která byla zřízena již za německé okupace, byla využívána jako cílová plocha pro nácvik bombardování a pro cvičnou střelbu z palubních zbraní. Území bylo využíváno armádou i po 2. sv. válce až do jejího zrušení v roce 1990.Tato „činnost“ vedla k vytvoření bezlesé části o velikosti 23 ha, na níž časem vznikl druhově zajímavý náletový porost, převážně bříz a borovic. Celá oblast se vyznačuje vysokou hladinou spodní vody a drobnými jezírky.

 

Bývalou leteckou střelnici můžete navštívit zde: http://www.mapy.cz/s/i0uN