Městské lesy Hradec Králové

Tip na výlet: Přírodní památka Roudnička a Datlík

27. 9. 2016

Přijďte do městských lesů obdivovat krásnou přírodu – vlhké slatinné louky v okolí rybníků Roudičky a Datlíku. Srdcem PP vede také část Vodnické a Planetární stezky.

Kdy na výlet vyrazit?
Co třeba využít zítřejší volný den? Návštěvu PP spoit s výlovy rybníků Roudnička (čtvrtek 13. 10.) či Datlík (sobota 29. 10.). Vhodný je také každý čtvrtek, kdy si od 14.00 do 18.00 hodin můžete u rybníka Datlík zakoupit čerstvou rybu.
 
Co je v PP vlastně zajímavého?
Zachovala se zde mozaika vodních a mokřadních společenstev a rašelinné louky s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Lokality působí jako důležité biocentrum v zemědělské a nově osídlené krajině. Daří se zde mimo jiné obojživelníkům, kriticky ohrožené blatnici skvrnité, běžná je rosnička zelená, poměrně hojně se vyskytují plazi – ještěrka živorodá a užovka obojková. Oba rybníky jsou hnízdišti vodního a mokřadního ptactva: potápky malé, potápky roháče, labutě bílé a dalších druhů. V rybnících i v potoce žije početná populace raka říčního a vyvíjí se v nich několik zajímavých druhů vážek.