Městské lesy Hradec Králové

Tisková zpráva:Deset minut bouře změnilo ve čtvrtek v noci les k nepoznání, vjíždět tam je hazard

9. 7. 2012

Kalamitní stav v královéhradeckých lesích trvá i nadále. Odstraňování následků čtvrteční bouře, které začalo už v pátečních nočních hodinách, potrvá více než tři měsíce a škody přesáhnou 15 miliónů korun. K zemi živel poslal zhruba 30 tisíc kubíků dřeva, které znemožňují bezpečný pohyb po lese či lesních cestách. Od pátku platí zákaz vstupu do lesů, a ti, kteří ho poruší, budou bez výjimky sankcionováni.

V první řadě přistoupí lesníci společně s těžkou technikou k odstranění padlých stromů z cest tak, aby se co nejdříve dostali k nejpostiženějším místům a následně mohli takto zprůchodněné cesty řádově během tří týdnů používat i návštěvníci lesa. „Do porostů bude však i nadále vstup zakázán, protože se tam vyskytují stromy či vývraty, které jsou společně se zachycenými ulomenými větvemi pro běžné návštěvníky nebezpečné. Cesty jsou poškozeny od vyvrácených stromů a veškerý pohyb po nich není bezpečný,“ upřesňuje Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové. Nejhorší situace je ve Svinarech v Osadě vycházejícího slunce, kde lesníci evidují zhruba 6 tisíc metrů krychlových popadaných stromů.

V lese bude zároveň pracovat několik harvestorů, které vyžadují pro svou náročnou práci větší prostor a blízkost nepovolaných a neproškolených osob je nežádoucí. Samosběr dříví je v tuto chvíli vyloučený a jakýkoliv neoprávněný odvoz dříví z lesa bude posuzován jako krádež.

„I přes zákaz strážníci v lesích bohužel stále potkávají cyklisty či rodiče s dětmi. Všechny oficiální vstupy do lesů jsou označeny páskami, přesto se nepovolaní lidé v lesích objevují a hazardují tak se svým zdravím či životem. Mnohdy však cíleně tato značení obejdou nebo ho odstraní či jinak poškodí. Jedině pokud je na místě přítomen strážník, tak zákaz lidé respektují. Tato lehkovážná porušení budou s jednotlivci řešena v souladu s přestupkovým zákonem v návaznosti na další legislativu,“ objasňuje důvody pro tvrdší sankce ředitel královéhradecké městské policie Miroslav Hloušek.

Podobnou kalamitu lesníci nepamatují. V zimě jsou tyto rizikové stavy v lesích snáze viditelné, teď jde o skrytá nebezpečí v korunách stromů, což mnozí berou lehkovážně a do lesa i přes důrazný mediální apel od pátečního dne vstupují i nadále. S aktuálním stavem v lesích se seznámili dnes radní na svém ranním mimořádném zasedání.

„Lesníci od pátečního rána pracují na eliminaci škod napáchaných větrnou bouří. Cílem všech zúčastněných je les v co nejkratší době otevřít zpět veřejnosti. Do té doby je třeba zabránit vstupu nepovolaným a neproškoleným osobám do lesů i za cenu sankcí,“ dodal k situaci krátce po mimořádné radě města Martin Soukup, náměstek primátora s gescí pro majetek a městské organizace.

ZDROJ:

Magdaléna Vlčková

tisková mluvčí MmHK

tel. 731 131 123

magdalena.vlckova@mmhk.cz

FOTODOKUMENTACE KALAMITY

(zdroj MLHK)

Kalamita

Kalamita

Kalamita

Kalamita se bohužel nevyhla ani Pohádkové stezce. Rozsah škody je i v tomto případě značný (na snímku je vidět zavalená postavička bubáka pod smrkem).

Kalamita