Městské lesy Hradec Králové

Tisková zpráva: Lesníci uvolnili pro pohyb lidí alespoň některé cesty a území. I nadále je vstup na vlastní nebezpečí

20. 7. 2012

Zákaz vstupu do lesů veřejnou vyhláškou odvolán nebyl, ale lesníci zveřejnili seznam cest a území, kde již nebudou návštěvníci lesů strážníky postihováni. V těchto lokalitách byla totiž už odstraněna největší rizika a je tam tedy relativně bezpečno. Jde o vstřícný krok, který vrací po lesní katastrofě prozatím alespoň část přírody zpět návštěvníkům lesa.

Díky intenzivním pracím se po třech týdnech podařilo lesníkům odstranit hlavní část následků ničivé kalamity z lesních cest, které se dnešním dnem v omezené míře znovu otevírají návštěvníkům. Do této chvíle byly v rámci možností vstupy do lesů střeženy strážníky, aby nedocházelo k újmám na zdraví a životech.

„Seznam relativně bezpečných cest a území zvýší míru tolerance pohybu vůči návštěvníkům lesa a v těchto vymezených částech nebudou pokutováni strážníky městské policie,“ objasňuje novou situaci Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové. Na odstraňování následků kalamity se vrhli lesníci společně s těžkou technikou prakticky ihned po větrné bouři. Prioritně se věnovali zmíněným páteřním cestám v lesích tak, aby jimi mohla projíždět technika a odvážet dříví z lesů ven a zároveň aby na tyto cesty mohli zpět bruslaři, výletníci a všichni, kteří budou respektovat stanovená pravidla.

„Denně se nás lidé ptají, proč jsou lesy zavřené, když tam žádné nebezpečí nehrozí. Opravdu se to může tak navenek jevit, ale situace je vážná uvnitř lesních porostů i nadále. Vstřícné gesto v podobě relativně bezpečných cest je určeno těm, kteří se např. dopravují přes les do zaměstnání nebo tam míří za sportem či výlety,“ rozvádí účel zpřístupnění vybraných cest a území Milan Zerzán. Dodává, že lesníci upřednostňují nutnou těžbu dřeva, čímž pomalu ale jistě otevírají tento kousek přírody zase zpět lidem. „Žádáme o toleranci ze strany veřejnosti, jelikož se po cestách včetně Hradečnice bude pohybovat velké množství nákladních aut se dřívím,“ upozorňuje na možné nebezpečí páteřních cest Milan Zerzán.

Na rozdíl od katastrů lesa, které jsou okleštěny zákazem vstupu do 30. září 2012 jinými pověřenými úřady, například lokalita Mazurových chalup spadající pod město Holice, nebyl v lesích spadajících katastrálně pod Hradec Králové takto striktní zákaz termínově vymezen. Lesníci chtějí totiž v rámci možností otevřít lesy alespoň částečně lidem co nejdříve. Je třeba však mít na paměti, že i nadále je v platnosti veřejná vyhláška, díky níž je vstup do lesů na vlastní nebezpečí.

V přiloženém orientačním plánku jsou znázorněné relativně bezpečné cesty a relativně bezpečná území.


Zbytek lesů, tedy pomyslný pás území vedoucího zhruba od Hoděšovic směrem ke Svinarům, tam je i nadále vstup zakázán.

ZDROJ:

Magdaléna Vlčková

tisková mluvčí MmHK

tel. 731 131 123