Městské lesy Hradec Králové

Torzo buku v PP muselo být pokáceno kvůli bezpečnosti

10. 7. 2015

V přírodní památce U Císařské studánky jsme v minulém týdnu z důvodu bezpečnosti návštěvníků pokáceli torzo starého mohutného buku. Vzhledem ke svému stáří byl již ve velmi špatném zdravotním stavu - byl napadený houbami, uvnitř dutý a ze zbytků koruny padaly na cestu mohutné větve.

 

Po získání souhlasu od krajského úřadu jsme torzo pokáceli. Zvolili jsme poněkud netradiční řez – tzv. korunkový – napodobující přirozené vlivy např. zlom při bouři. Strom jsme nařízli a pomocí lana strhli směrem od cesty do porostu, kde jsme ho ponechali přirozenému rozpadu. Tato metoda je hojně používána například v Národním parku Bavorský les, proto tzv. bavorská metoda.

 

Přírodní památka U Císařské studánky o rozloze 1,27 ha byla vyhlášena za účelem ochrany zbytku starého smíšeného porostu buků, borovic a dubů na typickém stanovišti chudých štěrkopísků. Předmětem ochrany jsou především přirozené procesy v lesním ekosystému (stadia rozpadu, obnovy, dospělosti – tzv. malý vývojový cyklus lesa). Současně je cílem péče o lokalitu ochrana před zvýšenou návštěvností (PP vede zelená turistická trasa, nachází se v ní pomníček lesníkům a nedaleko stojí Císařská studánka).

 

Na lokalitě bylo zaznamenáno i několik zvláště chráněných druhů živočichů, například ropucha obecná, slepýš křehký, ještěrka obecná nebo datel černý, z bezobratlých pak potemníci, krasci nebo pýchavkovník červcový. Řada těchto brouků je vázána na přestárlé, hnijící a houbami napadlé stromy. Tomu jsou přizpůsobeny i zásahy v PP. Je zde třeba ponechávat veškerou odumřelou dřevní hmotu listnatých dřevin, tj. stojící torza, padlé kmeny i odlomené silnější větve (nad 20 cm v průměru). V některých případech jsou možné i zásahy člověka, ty je však nutno konzultovat s orgány ochrany přírody.