Městské lesy Hradec Králové

Tři roky od větrné kalamity

7. 7. 2015

5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich lesích zapsal spíše jako den velké větrné kalamity. Ta padla před třemi roky a během jedné noci zdevastovala cca 200 hektarů porostů. Kalamitní plochy byly do dvou let zalesněny, jak ukládá zákon, a dnes již jsou na sazenicích vidět přírůsty. 

Nejvíce zasažené byly lesy okolo rybníka Výskyt a v okolí dnešního asfaltového okruhu mezi hájovnou U Dvou šraňků a altánem. Právě na těchto pasekách vidíme, že kalamita přinesla nejen negativa, ale také krásu rozkvetlých náprstníků. Semena těchto pasečných krásek čekala v půdě, dokud vítr nevykácel stromy, které stínily půdu. Teprve teď se nám ukázaly v plné kráse.