Městské lesy Hradec Králové

Tuhé mrazy přejí odbahňování rybníka Cikán

19. 1. 2016

Z mrazivého počasí mají u nás překvapivě největší radost dělníci, kteří zajišťují odbahňování rybníka Cikán a opravu jeho hráze. Díky nízkým teplotám se zpevní odvozní cesty na úložiště sedimentů, po dně rybníka se snadněji pohybuje technika a s bahnem se lépe manipuluje.

Rybník Cikán na Novém Hradci je poslední z neodbahněných rybníků v naší správě. Odstranění nánosů bahna ze dna rybníka nám umožní produkci kvalitnějších ryb, hlavně vyhlášeného Hradeckého kapra, a v neposlední řadě snadnější a pro rybáře méně namáhavý průběh výlovů. Na základě našich žádostí nám bylo Magistrátem města Hradce králové a krajským úřadem Královéhradeckého kraje povoleno provádět práce na vodním díle a zřídit dočasné skládky kamene jako materiálu na opravu hráze.

Pro ukládání sedimentu byla zřízena dvě úložiště (deponie) v přilehlých porostech o celkové výměře necelého jednoho hektaru. Na těchto plochách, bude v následujících letech s ohledem na ulehnutí sedimentů, provedeno  zalesnění . Po zkušenostech našich předchůdců, kdy se na rybničních sedimentech daří javoru klenu i my tuto dřevinu využijeme.

Javor klen nemá v našich lesích mnoho vhodných stanovišť, přesto na daných úložištích se stává vhodnou dřevinou. Je to hluboce, ne však kůlovitě kořenící dřevina. Listí javorové přispívá k omezení růstu buřeně, snadno zvětrává a půdu zlepšuje. Jeho dřevo je tvrdé, špatně štípatelné ale značně výhřevné. Má oblibu v nábytkářství a výrobě hudebních nástrojů.