Městské lesy Hradec Králové

U rybníka Datlík vznikla nová tůň

9. 5. 2022

Na území přírodní památky Roudnička a Datlík jsme vytvořili novou tůň pro rostliny a živočichy vázané na vodní prostředí.

V rámci projektu došlo k odstranění nefunkčních prvků sádek (několika malých betonových nádrží) a na jejich místě vytvoření přírodě blízké zemní tůně. Díky tomuto došlo ke zlepšení ekologických podmínek prostředí a zvýšení přírodních hodnot chráněného území, k podpoře populací ohrožených druhů rostlin a živočichů v lokalitě a ke zvýšení schopnosti území zadržovat vodu.

S ohledem na provedené průzkumy a dosavadní znalosti přírodní památky lze očekávat velmi rychlé osídlení obojživelníky, zejména skokanem skřehotavým a zeleným nebo čolkem obecným. Díky mírným sklonům břehů a nevelké hloubce tůně bude prostředí vhodné jak pro jejich výskyt, tak rozmnožování. Dále předpokládáme výskyt široké škály bezobratlých druhů, například vážek.

Projekt byl podpořen finančními prostředky Královéhradeckého kraje a společností Quadient. Děkujeme!

 

A kdo je Quadient?

Quadient je globální leader v rychle se vyvíjejícím oboru řízení komunikace se zákazníky. Jejich software pomáhá tisícům klientům a partnerům z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotní péče a poskytovatelům služeb po celém světě. Pobočky naleznete u nás v Hradci Králové, dale Olomouci a Ostravě.