Městské lesy Hradec Králové

Úklid okolí rybníka Biřička

21. 9. 2016

Mezinárodní organizace Nová akropolis Vás zve na akci v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko. 
Přijďte se středu 28. 9. 2016 pomoci s úklidem okolí rybníka Biřička.
Více informací v pozvánce.