Městské lesy Hradec Králové

Úklid okolo Biřičky

2. 11. 2015

Během svátečního dopoledne 28. 10. 2015 proběhl podzimní úklid odpadků v okolí rybníka Biřička.

 

Akci uspořádalo občanské sdružení Nová Akropolis ve spolupráci ČSOP a Městskými lesy HK. Zúčastnilo se 20 osob z řad veřejnosti. 


Všem účastníkům velmi děkujeme za pomoc s úklidem a věříme, že se bude akce konat i v dalších letech.