Městské lesy Hradec Králové

Úspěšný projekt RE-USE

6. 5. 2021

V rámci projektu RE-USE, společného projektu Hradeckých služeb, Městských lesů a města Hradce Králové, bylo v roce 2020 vybráno téměř 4 500 Kč, za které jsme zakoupili a vysadili cca 600 sazenic dubu,

Co je projekt RE-USE?
Ve sběrném dvoře Bratří Štefanů naleznete místo, kde můžete darovat věci k opětovnému užití. Ty si pak za malou částku může koupit někdo jiný. Druhé sběrné místo se v těchto dnech připravuje ve sběrném dvoře Na Brně.

 

Smyslem projektu je opětovné použití výrobků a tím zmenšení množství vznikajícího odpadu. Za vybrané peníze zvyšujeme v našich lesích podíl listnatých dřevin. Smíšené lesy jsou odolnější vůči biotickým (hmyzí škůdci) i abiotickým (např. vítr) činitelům. Vyšší je i jejich biologická a estetická hodnota, nabízejí více potravních možností zvěři a svým bohatým opadem zlepšují stav lesní půdy.