Městské lesy Hradec Králové

Útok přemnožených divočáků nehrozí

10. 1. 2012

V souvislosti s uveřejněnými články v médiích týkajících se přemnožení divokých prasat v některých částech republiky se společnost Městské lesy Hradec Králové rozhodla reagovat a uklidnit veřejnost před případnými obavami...

„Na území, které spravujeme, jsme nezaznamenali nic mimořádného. Hovořit o přemnožení je opravdu relativní a každý myslivec tuto skutečnost vnímá s ohledem na únosnost obhospodařovaného prostředí odlišně. Rozhodně ale zdůrazňuji, že se zde návštěvníci nemusejí obávat útoku divokých prasat,“ uvedl Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové.

Dále vysvětluje, že divočák útočí pouze tehdy, když je vystresovaný, postřelený nebo v době, kdy chrání svá mláďata, což v tuto chvíli opravdu nehrozí. Podle lesníků spravujících území místních příměstských lesů má divoké prase v letošní zimě i dostatek potravy. Živí se nejrůznějšími škůdci, kteří přezimují v půdě. Čistí tak les a královéhradecká společnost tak díky nim ušetří nemalé finanční prostředky, které by jinak musela použít na ochranu lesa.

„Městské lesy Hradec Králové zaznamenávají v aktuální lovecké sezóně snížení odlovu divokých prasat, který právě je způsoben dostatečným množstvím potravy a zhoršenými podmínkami pro lov v průběhu zimy. Lovecká sezóna je zahájena vždy v březnu daného roku a končí ve stejný měsíc roku následujícího. S ohledem na aktuální stav odlovu se dá předpokládat, že příští lovecká sezóna bude rekordní,“ dodal ředitel Zerzán.