Městské lesy Hradec Králové

V hradeckých lesích se v tyto dny sází stromky

25. 3. 2024

Umělou obnovu používáme tam, kde chceme změnit nebo obohatit dřevinnou skladbu původního lesa. Sázíme především duby, buky, ale také javory, douglasky, modříny, jedle, olše, jilmy, třešně a javory.

Celkem je v plánu vysadit 63 tisíc sazenic.
 
Na nákup stromků nám přispívá projekt RE-USE.
 
RE-USE je společným projektem naším, statutárního města Hradec Králové a Hradeckých službeb a.s. Myšlenkou projektu je předcházení vzniku opadů prostřednictvím opětovného použití věcí. Lidé mohou na sběrných dvorech nebo v RE-USE bazaru darovat věci, které si jiní za symbolickou cenu zakoupí. Výtěžek jde například na obnovu zeleně v našich lesích.