Městské lesy Hradec Králové

V městských lesích vznikají aleje červenolistých buků

28. 5. 2015

Naše lesy mají status rekreačních lesů se zvýšenou návštěvností. Proto zde nacházejí uplatnění nejen běžné druhy a varianty dřevin, ale i ty, které plní funkce spíše estetické. Proto byly podél cest, kde se pohybuje nejvíce návštěvníků, zasázeny buky s červenými listy (Fagus sylvatica 'Purpurea'), které v dospělosti vytvářejí nádherné barevné koruny. Stejné stromy byly umístěny i na návštěvnicky zajímavá místa, jako například u domečku U Pěti ježků nebo u sochy sv. Huberta.

 

Vysazování netradičních až exotických druhů dřevin v lesích města Hradce Králové není žádnou novinkou. Pokračujeme tak v práci vrchního lesního rady Josefa Strachoty (1863 - 1935), který se zabýval již trochu zapomenutým oborem - lesnickou estetikou. Mimo to byl také prvním docentem myslivosti a biologie lovné zvěře na fakultě lesního inženýrství v Praze. Josef Strachota napsal v roce 1914 první českou Estetiku lesa, své poznatky aplikoval právě v našich lesích, proto se zde můžete setkat s velkou škálou introdukovaných (v ČR nepůvodních) druhů dřevin, například s liliovníky, tsugami, jedlemi ojíněnými, apod., některým se zde daří natolik, že se přirozeně zmlazují – duby červené, vejmutovky či douglasky.  Rozšiřování geograficky nepůvodních dřevin je v našich lesích možné právě díky více jak stoleté tradici. Lesní hospodářský plán, dle kterého v lesích hospodaříme a který se schvaluje i se zástupci ochrany přírody, nám umožňuje vysazovat solitérní introdukované druhy se záměrem zvýšit estetickou hodnotu lesů.