Městské lesy Hradec Králové

V pátek 17. 5. jsme s dětmi ze školy Comenius z Hradce Králové vyrazili do lesa za ptáčky

20. 5. 2019

V doprovodu zkušeného ornitologa, pana Dusíka, jsme si pověděli mnoho zajímavého o puštících a také jsme si zblízka prohlédli a pohladili jejich mláďata. Zjistili jsme, jak puštíci vyvádějí své mladé, kolik myší musí rodiče nachytat, aby svá mláďata uživili, a co dělat, když v lese nalezneme mládě vypadlé z hnízda.

Po návštěvě puštíku jsme ještě trochu potrápili mladé sýkorky koňadry. Za hlasitého nadávání jejich rodičů dostala každá sýkorka na nožičku kroužek, který slouží k monitoringu ptactva po celém světě. Pan Dusík nám vysvětlil, jak moc ovlivňuje sucho životy ptactva, které nemá dostatek hmyzu na uživení mladých, ale také o významu ptáků v biologické ochraně lesa (lovem hmyzu pomáhají ptáci snižovat množství škůdců v lesích).

V Městských lesích považujeme lesní pedagogiku za velmi důležitou. Děti získají nejen znalosti o lese, ale snažíme se v nich budovat kladný vztah k lesům, podporovat spolupráci ve skupině, pohybové schopnosti a kritické myšlení.

Programy lesní pedagogiky ročně navštíví 500 – 1000 dětí ze základních a mateřských škol, včetně škol pro děti se speciálními potřebami nebo skupinky hendikepovaných dospělých.