Městské lesy Hradec Králové

Výchova lesa? ŘEZAT ŘEZAT ŘEZAT

19. 2. 2021

V nedávné době jsme vám představili, jak se v našich lesích snažíme obnovovat porosty PODROSTNÍM způsobem (viz náš příspěvek 22. 1. 2021). Na těchto plochách se vytvoří věkově i druhově rozrůzněný porost bez vzniku holé plochy, který je stabilnější a odolnější než stejnověké monokultury. Jak se ale s porostem pracuje dále? Můžeme ho nechat růst „jako dříví v lese“? Rozhodně ne, chceme-li za 100 let kvalitní dřevo na výrobu trámů, nábytku apod.

Výchova lesa spočívá v opakovaném odstraňování nežádoucích stromků z hustého porostu. Zbylé stromy tak mají dostatek prostoru, vody, živin a světla pro svůj správný vývoj. Těmto zásahům se říká prořezávky (ve starších porostech probírky) a lesník při nich má jedinečnou možnost ovlivnit podobu budoucího lesa.
 
Z porostu vybírá nemocné či nekvalitní jedince, ale také ovlivňuje dřevinnou skladbu a to jednoduše tím, že sám vybírá, který stromek odstraní a který zůstane.
 
Na fotografiích vidíte prořezávku v porostu vzniklém podrostním způsobem obnovy. Náš pracovník odstraňuje borovice, ale duby a jedle ponechává. Navíc okolo nich odstraňuje přerostlé konkurenty tak, aby zlepšil jejich životní podmínky.
 
Z tohoto porostu bude jednou krásný smíšený porost borovice, dubu a jedle.
 
 
Poznámka: jedle roste nejlépe v polostínu, na otevřené pasece se jí nedaří, při přílišném zastínění by ale krněla.