Městské lesy Hradec Králové

Výlov Datlíka 31. 10. 2020

16. 10. 2020

Podzim je tradičně spojen s výlovy rybníků. Ryby z našich rybníků putují do sádek, aby byly připraveny na vánoční prodeje.

Prvním loveným rybníkem bude Datlík a to 31. 10. 2020 od 8.00 hodin. V souladu s platnými hygienickými nařízeními nebude při výlovu žádné občerstvení ani jiný doprovodný program, bude ale možné zakoupit si čerstvě vylovené ryby. Na sádkách Datlík začne prodej okolo 9.00 hodin.
 
Prosíme, abyste při nakupování dbali na bezpečnost svou i ostatních a striktně dodržovali všechna hygienická nařízení a pokyny našich pracovníků. Děkujeme.