Městské lesy Hradec Králové

Vyřezáváním luk u Mazurových chalup pomáháme šířit kriticky ohroženou vřetenušku mokřadní

7. 2. 2015

V těchto dnech probíhají práce v přírodní rezervaci Mazurovy chalupy. Pracovníci zde vyřezávají keři a stromy zarostlé příkopy. 

 

Činíme tak na popud orgánu ochrany přírody pardubického kraje. Uvolněním zarostlých příkopů se snažíme podpořit šíření kriticky ohroženého motýla – vřetenušky mokřadní (Zygaena trifolii), jejíž malá populace se na loukách vyskytuje. Dokonce se jedná o jedinou lokalitu ve Východních Čechách a patrně druhou největší v České republice. Populace vřetenušek nejvíce ohrožuje vysoušení podmáčených luk a jejich kosení v nevhodnou dobu, kdy se jejich larvy vyvíjejí na stéblech trav.

 

Výzkum, který byl v přírodní rezervaci Mazurovy chalupy proveden, doporučuje zachovat stávající pozdější termín sečí, aby nedocházelo k poškozování larev, a odstranit keře a stromy z příkopů. Ty totiž tvoří přírodní bariéru a významně se podílejí na zastínění lokality, což vřetenuškám nevyhovuje a brání jim v rozšíření na další části luk. Historické mapy dokazují, že v minulosti byla dřevinná vegetace na celém území luk odstraněna, až na pomístný výskyt jalovců, které na lokalitě zachováme i dnes. 


Pevně věříme, že zásahy pomohou zvětšit populaci ohrožené vřetenušky mokřadní.

 

Děkujeme také Tomáši Jorovi - autorovi výzkumu, ze kterého jsme čerpali nejen při sepsání tohoto článku, ale hlavně při provádění opatření v PR Mazurovy chalupy.

 

JOR, Tomáš. Přežije rok 2020? Aneb autekologie kriticky ohrožené vřetenušky mokřadní (Zygaena trifolii). Středoškolská odborná činnost. Poděbrady. Gymnázium Poděbrady. 2014.