Městské lesy Hradec Králové

Z nebe padá sníh, přesto je jaro již blízko. Podívejte se, jak krásně kvetou lýkovce v Černé stráni ….

1. 3. 2016

Lýkovec jedovatý je listnatý keř s růžovofialovými květy a jasně červenými plody. Roste ve stinných až polostinných listnatých a smíšených lesích, jakými jsou květnaté bučiny a dubohabřiny.

Jak napovídá již jeho název, jedná se o jedovatou rostlinu. Obsahuje pryskyřičnou látku mezerein (především v kůře a plodech), která má dráždivé účinky. Způsobuje při styku s pokožkou zčervenání, záněty a puchýře. Nebezpečné je také vdechování vůně květů, které může vyvolat bolesti hlavy. K velmi těžké otravě stačí požít 5-8 plodů, k usmrcení člověka může dojít po požití 10-12 plodů.

Lýkovec se užíval také v lidovém lékařství proti revmatismu a dně. Z listů, peckovic a především z kůry se vyvařováním získávalo barvivo k barvení vlny. Z plodů se získávala červená malířská barva.