Městské lesy Hradec Králové

Zlepšujeme kvalitu vody ve Stříbrném rybníku – pomohou nám štiky

4. 7. 2022

Kvalita vody ve Stříbrném rybníce je často diskutovaným tématem i přesto, že rozbory vody bývají v pořádku (podívejte se na www.koupacivody.cz). Jedná se o přírodní vodu, je tedy zakalená přirozeně se barvící do hněda. Ke konci sezóny se někdy objevují i sinice, řešení tohoto problému je ale velmi složité, nákladné a s nejistým výsledkem.

Jedním z důvodů zákalu jsou také tzv. plevelné ryby, například plotice nebo cejni, kteří při hledání potravy ryjí v bahnitém dně. Víří tak bláto a zvedají živiny, které pomáhají rozšíření sinic. Řešením je tedy snížení množství těchto ryb. A tu přicházejí na řadu dravé ryby – štiky. Rybáři je do Stříbrného rybníka vypustili, aby snížili rybí osádku a pomohli tak zlepšit kvalitu naší vody.

Výzkum provedený ve Stříbrném rybníce nám ukázal, že se ve vodě vyskytují větší druhy buchanek (drobný korýš součástí planktonu), menších druhů je naopak méně. To dokládá, že v rybníce nejsou přemnoženi větší druhy ryb (kapr), ale nachází se zde velké množství malých plevelných rybek.