Městské lesy Hradec Králové

Zvýšený provoz v městských lesích

20. 2. 2014

Hradec Králové, 20. února 2014


Zvýšený provoz v městských lesích
 
Zhruba dva až tři měsíce se bude na území městských lesů pohybovat více vozidel a zhruba stovka pracovníků z firmy, která zde bude sázet více než jeden a půl miliónů stromků. Práce by měly odstartovat 1. března. Lesníci upozorňují občany na zvýšený provoz a nabádají je proto k větší pozornosti při pohybu v lesích.
 
S počátkem března by se pracovníci firmy, která zde vysadí 1,6 miliónů stromků, měli vrhnout ve velkém do práce. „Po lesích se budou ve větší míře pohybovat auta a lidé ze soukromé firmy. Závory do lesů budou otevřené a pracovat se bude intenzivně i o víkendech,“ vysvětluje ředitel městských lesů Milan Zerzán a upozorňuje, že tak velký počet lidí se v lesích nevyskytoval ani při odklízení následků ničivé vichřice v roce 2012.
 
Městské lesy apelují na návštěvníky lesů, aby dbali zvýšené pozornosti a počítali s tím, že lesní cesty budou několik měsíců sloužit i pracovníkům firmy, která zde bude ve velkém vysazovat nové stromky. „Na páteřních cestách, kterými jsou Hradečnice a Písečnice, ale i na vedlejších lesních cestičkách, si budou muset všichni v rámci možností vyjít vstříc. Pracovníci soukromé společnosti budou poučeni o tom, jak se mají v našich lesích chovat, ale samozřejmě se mohou vyskytnout nedorozumění, kterým bychom chtěli tímto včasným informováním předejít,“ říká Milan Zerzán.
Magdaléna Vlčková
tisková mluvčí MmHK
tel. 495 707 412
magdalena.vlckova@mmhk.cz